Rene Magritte: Social construction of reality
A kakvo raspoloženje ćeš Ti izabrati danas?

Opći podaci

Škola likovnih umjetnosti, Split
Adresa:
Fausta Vrančića 17, 21000 Split

E-mail: skola-likovnih-umjetnosti@st.t-com.hr
Erasmus+ e-mail: erasmus.umjetnicka@gmail.com

IBAN Škole:
HR0224840081102095204
OIB: 42749871786

O školi

Škola likovnih umjetnosti je umjetnička četverogodišnja srednja škola koja ne pruža samo kvalitetno obrazovanje za zanimanja iz područja likovne umjetnosti i dizajna, već pruža i kvalitetno znanje iz općeobrazovnih predmeta. Iz toga jasno proizlazi da su njezin kapacitet, produktivnost i aktivnost prepoznati kako u Republici Hrvatskoj tako i u Splitsko-dalmatinskoj županiji u kojoj je jedina takva škola, a svojim programom, ciljevima i zadatcima predstavlja temelje nacionalnog, kulturnog i društvenog razvoja.
U školi postoji 6 odjela: Grafički dizajn, Fotografski dizajn, Kiparski dizajn, Dizajn odjeće, Slikarski dizajn i Industrijski dizajn. Za upis u Školu likovnih umjetnosti potrebno je, osim propisanih bodova iz osnovne škole, pristupiti i prijamnom ispitu u svrhu procjene sposobnosti likovnog izražavanja kandidata.
Specifičnost našeg nastavnog plana i programa je u tomu što svi učenici upisuju opći, jedinstveni prvi razred, a u drugom razredu prema vlastitom izboru, ali i obrazovnim rezultatima, upisuju jedan od šest navedenih odjela.
Pripremna prva godina omogućuje im procjenu osobne sklonosti i želje te donošenje izbora o nastavku obrazovanja u užem likovnom području.
Pripremna prva godina omogućuje im procjenu osobne sklonosti i želje te donošenje izbora o nastavku obrazovanja u užem likovnom području.
Učenici nakon obveznog završnog ispita mogu pristupiti polaganju ispita Državne mature.
Nakon završene škole, učenici dobivaju zvanje dizajner te su osposobljeni za tržište rada kroz poslove kreiranja proizvoda, oblikovanja vizualne prepoznatljivosti, poslova promidžbe i reklama, dizajniranje interijera, samostalni rad u vlastitim dizajnerskim radionicama i ateljeima, ukratko spremni su za rad u svim područjima kreativnih industrija.
Većina naših učenika, nakon srednjoškolskog obrazovanja, odabire nastavak školovanja na Akademiji likovnih umjetnosti, Akademiji dramskih umjetnosti, Grafičkom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Arhitektonskom fakultetu, Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Republici Hrvatskoj i drugim srodnim fakultetima u inozemstvu. Velikim dijelom bivši učenici naše škole danas su zaposlenici iste.

Vizija škole

Estetika budućnosti!

Postojeći balans između tradicionalnih i suvremenih pristupa osvježiti implementacijom novih medija i tehnologija.

Misija škole

Odgojiti i obrazovati mlade dizajnere koji će znati komunicirati svoje dizajnerske ideje te će primjenjivati kreativne poduzetničke vještine u razvoju umjetničkih poslovnih ideja.

Lokacija i kontakt podaci

Škola likovnih umjetnosti
Fausta Vrančića 17, 21000 Split

IBAN Škole HR0224840081102095204