Skola likovnih umjetnosti Split, grafički vizual pročelja školske zgrade

Poziv na testiranje

Poziv na razgovor 11.7.2022.g. (ponedjeljak) temeljem natječaja za radno mjesto spremačice

Škola likovnih umjetnosti

Fausta Vrančića 17

Split

OIB: 42749871786

Klasa: 112-01/22-01/01

Urbroj: 2181-346/22-01-11

Split, 5.7.2022. godine 

Na temelju članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi likovnih umjetnosti, Split (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje sljedeći

POZIV NA RAZGOVOR

Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom  mjestu:

  1. Spremač/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno objavljenog 15.6.2022. god. pozitivnim Zakonskim propisima i odredbama Pravilnika, Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji su pravovremeno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Razgovor s kandidatima održat će se dana 11.7.2022.g.(ponedjeljak) od 9,00 sati  prema rasporedu u prostorijama Škole likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Raspored razgovora s kandidatima i cjeloviti poziv nalazi se u prilogu!

Poziv za testiranje temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme

Na temelju članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi likovnih umjetnosti, Split (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje sljedeći

POZIV NA RAZGOVOR

I.

Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

  1. Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke radnice na rad), nepuno radno vrijeme 18,2 sati rada tjedno

objavljenog 3.2.2022. god. pozitivnim Zakonskim propisima i odredbama Pravilnika, Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji su pravovremeno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

II.

Sukladno članku 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Školi likovnih umjetnosti utvrđuje se sljedeći način selekcijskog postupka odnosno procjene kandidata:

  • razgovor s kandidatima.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, izražavanje, vještine, profesionalne ciljeve i interese, te motivaciju kandidata za rad u Školi.

III.

Razgovor s kandidatima održat će se u petak 4.3.2022. god. od 14,00 sati u prostorijama Škole likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Cjeloviti poziv nalazi se u prilogu:

Poziv na razgovor temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa

POZIV NA RAZGOVOR
I.
Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 34 sata tjedno od 25.11.2021. god., Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji
pravovremeno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

II.
Sukladno članku 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, u Školi likovnih umjetnosti utvrđuje
se sljedeći način selekcijskog postupka odnosno procjene kandidata: razgovor s kandidatima.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, izražavanje, vještine,
profesionalne ciljeve i interes te motivaciju kandidata za rad u Školi.

III.
Razgovor s kandidatima održat će se u petak 17.12.2021. god. s početkom u 09,00 sati u prostorijama
Škole likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Redoslijed kandidata za razgovor i o pozivu više u dokumentu u prilogu:

POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK/CA FOTOGRAFSKE GRUPE PREDMETA, 1 izvršitelj/ica

Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

I.

  1. nastavnik/ca fotografske grupe predmeta, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno objavljenog 26. listopada 2021. god. pozitivnim Zakonskim propisima i odredbama Pravilnika, Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji su pravovremeno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

II.

Sukladno članku 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Školi likovnih umjetnosti utvrđuje se sljedeći način selekcijskog postupka odnosno procjene kandidata:

  • razgovor s kandidatima.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, izražavanje, vještine, profesionalne ciljeve i interese, te motivaciju kandidata za rad u Školi.

III.

Razgovor s kandidatima održat će se dana 16.11.2021. god. s početkom u 11,30 sati u prostorijama Škole likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Za više informacija pogledati prilog.

Lokacija i kontakt podaci

Škola likovnih umjetnosti
Fausta Vrančića 17, 21000 Split

IBAN Škole HR0224840081102095204