Skola likovnih umjetnosti Split, grafički vizual pročelja školske zgrade

Poziv na testiranje

POZIV NA RAZGOVOR

POZIV NA RAZGOVOR temeljem natječaja  za zasnivanje radnog odnosa objavljenih dana  9.1.2024.g.. Isti se nalazi u prilogu:

Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto stručni suradnik - pripravnik

POZIV NA RAZGOVOR

I.

Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:
STRUČNI SURADNIK PRIPRAVNIK – SOCIJALNI PEDAGOG/ PSIHOLOG/ PEDAGOG -
1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
(Mjera „ Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“), objavljenog dana 1.9.2023. god., na
mrežnim stranicama HZZ-a i web stranici Škole likovnih umjetnosti, Split, pozitivnim Zakonskim
propisima i odredbama Pravilnika, Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji su pravovremeno
dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja,
odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Poziv u cijelosti nalazi se u privitku:

Poziv na razgovor 11.7.2022.g. (ponedjeljak) temeljem natječaja za radno mjesto spremačice

Škola likovnih umjetnosti

Fausta Vrančića 17

Split

OIB: 42749871786

Klasa: 112-01/22-01/01

Urbroj: 2181-346/22-01-11

Split, 5.7.2022. godine 

Na temelju članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi likovnih umjetnosti, Split (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje sljedeći

POZIV NA RAZGOVOR

Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom  mjestu:

  1. Spremač/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno objavljenog 15.6.2022. god. pozitivnim Zakonskim propisima i odredbama Pravilnika, Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji su pravovremeno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Razgovor s kandidatima održat će se dana 11.7.2022.g.(ponedjeljak) od 9,00 sati  prema rasporedu u prostorijama Škole likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Raspored razgovora s kandidatima i cjeloviti poziv nalazi se u prilogu!

Poziv za testiranje temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme

Na temelju članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi likovnih umjetnosti, Split (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje sljedeći

POZIV NA RAZGOVOR

I.

Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

  1. Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke radnice na rad), nepuno radno vrijeme 18,2 sati rada tjedno

objavljenog 3.2.2022. god. pozitivnim Zakonskim propisima i odredbama Pravilnika, Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji su pravovremeno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

II.

Sukladno članku 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Školi likovnih umjetnosti utvrđuje se sljedeći način selekcijskog postupka odnosno procjene kandidata:

  • razgovor s kandidatima.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, izražavanje, vještine, profesionalne ciljeve i interese, te motivaciju kandidata za rad u Školi.

III.

Razgovor s kandidatima održat će se u petak 4.3.2022. god. od 14,00 sati u prostorijama Škole likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Cjeloviti poziv nalazi se u prilogu:

Poziv na razgovor temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa

POZIV NA RAZGOVOR
I.
Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 34 sata tjedno od 25.11.2021. god., Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji
pravovremeno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

II.
Sukladno članku 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, u Školi likovnih umjetnosti utvrđuje
se sljedeći način selekcijskog postupka odnosno procjene kandidata: razgovor s kandidatima.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, izražavanje, vještine,
profesionalne ciljeve i interes te motivaciju kandidata za rad u Školi.

III.
Razgovor s kandidatima održat će se u petak 17.12.2021. god. s početkom u 09,00 sati u prostorijama
Škole likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Redoslijed kandidata za razgovor i o pozivu više u dokumentu u prilogu:

POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK/CA FOTOGRAFSKE GRUPE PREDMETA, 1 izvršitelj/ica

Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

I.

  1. nastavnik/ca fotografske grupe predmeta, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno objavljenog 26. listopada 2021. god. pozitivnim Zakonskim propisima i odredbama Pravilnika, Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji su pravovremeno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

II.

Sukladno članku 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Školi likovnih umjetnosti utvrđuje se sljedeći način selekcijskog postupka odnosno procjene kandidata:

  • razgovor s kandidatima.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, izražavanje, vještine, profesionalne ciljeve i interese, te motivaciju kandidata za rad u Školi.

III.

Razgovor s kandidatima održat će se dana 16.11.2021. god. s početkom u 11,30 sati u prostorijama Škole likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Za više informacija pogledati prilog.

Lokacija i kontakt podaci

Škola likovnih umjetnosti
Fausta Vrančića 17, 21000 Split

IBAN Škole HR0224840081102095204