PROJEKTI

Natječaj za popunu radnog mjesta: Nastavnik/ca stručnih predmeta

Skola likovnih umjetnosti Split, grafički vizual pročelja školske zgrade

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2181-72/22-01-1

Split, 3.2.2022. god.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl. 13. Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje

Natječaj

za popunu radnog mjesta

  1. Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke radnice na rad), nepuno radno vrijeme 18,2 sati rada tjedno

Potrebna stručna sprema: prof.kemije i/ili dipl.ing kemijske tehnologije

Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Natječaj možete pročitati i preuzeti u nastavku:

Lokacija i kontakt podaci

Škola likovnih umjetnosti
Fausta Vrančića 17, 21000 Split

IBAN Škole HR0224840081102095204