PROJEKTI

Natječaj za popunu radnog mjesta: nastavnik/ca stručnih predmeta, potrebna stručna sprema: VSS, mag. edukacije kemije ili mag. inžinjer/ka kem. tehnologije

Skola likovnih umjetnosti Split, grafički vizual pročelja školske zgrade

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,
92/10,105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20 i 156/23), čl. 13.
Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti,
Split, raspisuje

Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke
radnice s bolovanja).
Nepuno radno vrijeme: 12,7 sati tjedno
Potrebna stručna sprema: VSS, mag. edukacije kemije ili mag. inžinjer/ka
kem. tehnologije
Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Uvjeti natječaja nalaze se u prilogu:

Lokacija i kontakt podaci

Škola likovnih umjetnosti
Fausta Vrančića 17, 21000 Split

IBAN Škole HR0224840081102095204