PROJEKTI

Natječaj za popunu radnog mjesta: Spremač/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme

Skola likovnih umjetnosti Split, grafički vizual pročelja školske zgrade

Škola likovnih umjetnosti, Split

Fausta Vrančića 17

21000 Split      Tel:021/467-177

KLASA: 112-02/22-01/01
URBROJ: 2181-346/22-01-5
Split, 14.6.2022. god.


Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.
87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl.

  1. Pravilnika o radu Škole likovnih umjetnosti i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja,
    Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

  1. Spremač/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme, nepuno radno vrijeme - 30 sati
    rada tjedno (6 sati dnevno)
    Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u prilogu:

Lokacija i kontakt podaci

Škola likovnih umjetnosti
Fausta Vrančića 17, 21000 Split

IBAN Škole HR0224840081102095204