PROJEKTI

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA UČENIKE u ljetnom roku za šk. god. 2022./2023.

Skola likovnih umjetnosti Split, grafički vizual pročelja školske zgrade

Škola likovnih umjetnosti, Split

Fausta Vrančića 17

Klasa: 602-03/22-01/01

Ur. broj: 2181-346/22-01-4

Split, 29.6.2022.

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA UČENIKE

u ljetnom roku za šk. god. 2022./2023.

Povjerenstvo je radilo u sastavu:

  • prof. Ivana Korjenić, predsjednik
  • prof. Višnja Mach Orlić, ocjenjivač
  • prof. Julijana Voloder, ocjenjivač
  • prof. Josip Špika, ocjenjivač

Prijemni ispit prijavilo je 134 kandidata, a pristupilo je 100 kandidata.

Prema procjeni Povjerenstva 70  kandidata je ostvarilo 70 i više bodova i na taj način steklo pravo natjecati se za upis u ovom roku.

30  kandidata nije zadovoljilo bodovni prag (70 bodova).

Rezultati prijemnog ispita se pribrajaju bodovima iz osnovne škole i u aplikaciji upisi.hr formira se konačna rang lista.

RANG LISTA NALAZI SE U PRILOGU

Lokacija i kontakt podaci

Škola likovnih umjetnosti
Fausta Vrančića 17, 21000 Split

IBAN Škole HR0224840081102095204