Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

I. Stručni suradnik pripravnik — SOCIJALNI PEDAGOG/PSIHOLOG/PEDAGOG (m/ž)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87./08., 86.109., 92./10, 105./10. 90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126/12.,94./13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20), č1.55 -57. Zakona o radu (NN 151/22), Plana Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijemu pripravnika u 2023. godini, Škola likovnih umjetnosti, Split raspisuje
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa
I. Stručni suradnik pripravnik — SOCIJALNI PEDAGOG/PSIHOLOG/PEDAGOG (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) u trajanju od 12 mjeseci u Školi likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split - zapošljavanje pripravnika putem mjere "Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva" čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje.

U prilogu se nalazi cjeloviti tekst natječaja.

Obustavlja se natječaj za radno mjesto

Obustavlja se natječaj za radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta, tehnologija u struci od 7.12.2022. Obrazloženje u prilogu:

Natječaj za popunu radnog mjesta: Nastavnik/ca stručnih predmeta, mag.inžinjer/ka arhitekture

Split, 7.12.2022. god.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.
87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl. 13. Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja,

Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke
radnice na rad s rodiljnog dopusta).
Nepuno radno vrijeme: 35 sati tjedno
Potrebna stručna sprema: VSS, mag.inžinjer/ka arhitekture

Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Uvjeti natječaja su u prilogu na poveznici:

Natječaj za popunu radnog mjesta: Nastavnik/ca stručnih predmeta, diplomirani snimatelj

Split, 7.12.2022. god.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.
87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl. 13. Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja,

Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke
radnice na rad s rodiljnog dopusta).
Nepuno radno vrijeme: 23,6 sati tjedno
Potrebna stručna sprema: VSS, diplomirani snimatelj
Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Uvjeti natječaja nalaze se u prilogu na poveznici:

Natječaj za popunu radnog mjesta: Nastavnik/ca stručnih predmeta, prof.kemije ili dipl ing kemijske tehnologije

Split, 7.12.2022. god.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.
87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl. 13. Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja,

Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke
radnice na rad s rodiljnog dopusta).
Nepuno radno vrijeme: 16 sati tjedno
Potrebna stručna sprema: VSS, prof.kemije ili dipl ing kemijske tehnologije

Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Cjeloviti natječaj je u prilogu na poveznici:

Natječaj za popunu radnog mjesta: Spremač/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme

Škola likovnih umjetnosti, Split

Fausta Vrančića 17

21000 Split      Tel:021/467-177

KLASA: 112-02/22-01/01
URBROJ: 2181-346/22-01-5
Split, 14.6.2022. god.


Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.
87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl.

  1. Pravilnika o radu Škole likovnih umjetnosti i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja,
    Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

  1. Spremač/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme, nepuno radno vrijeme - 30 sati
    rada tjedno (6 sati dnevno)
    Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u prilogu:

Natječaj za popunu radnog mjesta: Nastavnik/ca stručnih predmeta

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2181-72/22-01-1

Split, 3.2.2022. god.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl. 13. Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje

Natječaj

za popunu radnog mjesta

  1. Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke radnice na rad), nepuno radno vrijeme 18,2 sati rada tjedno

Potrebna stručna sprema: prof.kemije i/ili dipl.ing kemijske tehnologije

Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Natječaj možete pročitati i preuzeti u nastavku:

Natječaj za popunu radnog mjesta

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl. 13. Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje

Natječaj

za popunu radnog mjesta

  1. Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme, nepuno radno vrijeme - 34 sata rada tjedno

- magistar edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti

Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

U prilogu se nalazi cjeloviti tekst natječaja.

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta: Nastavnik/ca fotografske grupe predmeta

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl. 13. Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ca fotografske grupe predmeta, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno
- dipl. snimatelj / mag. snimanja

Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Tekst natječaja i uvijete možete preuzeti u privitku na slijedećoj poveznici: