Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto stručni suradnik - pripravnik

POZIV NA RAZGOVOR

I.

Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:
STRUČNI SURADNIK PRIPRAVNIK – SOCIJALNI PEDAGOG/ PSIHOLOG/ PEDAGOG -
1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
(Mjera „ Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“), objavljenog dana 1.9.2023. god., na
mrežnim stranicama HZZ-a i web stranici Škole likovnih umjetnosti, Split, pozitivnim Zakonskim
propisima i odredbama Pravilnika, Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji su pravovremeno
dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja,
odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Poziv u cijelosti nalazi se u privitku:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

I. Stručni suradnik pripravnik — SOCIJALNI PEDAGOG/PSIHOLOG/PEDAGOG (m/ž)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87./08., 86.109., 92./10, 105./10. 90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126/12.,94./13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20), č1.55 -57. Zakona o radu (NN 151/22), Plana Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijemu pripravnika u 2023. godini, Škola likovnih umjetnosti, Split raspisuje
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa
I. Stručni suradnik pripravnik — SOCIJALNI PEDAGOG/PSIHOLOG/PEDAGOG (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) u trajanju od 12 mjeseci u Školi likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split - zapošljavanje pripravnika putem mjere "Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva" čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje.

U prilogu se nalazi cjeloviti tekst natječaja.

Obustavlja se natječaj za radno mjesto

Obustavlja se natječaj za radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta, tehnologija u struci od 7.12.2022. Obrazloženje u prilogu:

Natječaj za popunu radnog mjesta: Nastavnik/ca stručnih predmeta, mag.inžinjer/ka arhitekture

Split, 7.12.2022. god.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.
87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl. 13. Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja,

Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke
radnice na rad s rodiljnog dopusta).
Nepuno radno vrijeme: 35 sati tjedno
Potrebna stručna sprema: VSS, mag.inžinjer/ka arhitekture

Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Uvjeti natječaja su u prilogu na poveznici:

Natječaj za popunu radnog mjesta: Nastavnik/ca stručnih predmeta, diplomirani snimatelj

Split, 7.12.2022. god.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.
87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl. 13. Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja,

Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke
radnice na rad s rodiljnog dopusta).
Nepuno radno vrijeme: 23,6 sati tjedno
Potrebna stručna sprema: VSS, diplomirani snimatelj
Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Uvjeti natječaja nalaze se u prilogu na poveznici:

Natječaj za popunu radnog mjesta: Nastavnik/ca stručnih predmeta, prof.kemije ili dipl ing kemijske tehnologije

Split, 7.12.2022. god.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.
87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl. 13. Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja,

Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke
radnice na rad s rodiljnog dopusta).
Nepuno radno vrijeme: 16 sati tjedno
Potrebna stručna sprema: VSS, prof.kemije ili dipl ing kemijske tehnologije

Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Cjeloviti natječaj je u prilogu na poveznici:

Obavijest o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu spremač/ica

Obavijest o odabiru kandidata po natječaju objavljenom dana15.6.2022.g nalazi se u prilogu:

Poziv na razgovor 11.7.2022.g. (ponedjeljak) temeljem natječaja za radno mjesto spremačice

Škola likovnih umjetnosti

Fausta Vrančića 17

Split

OIB: 42749871786

Klasa: 112-01/22-01/01

Urbroj: 2181-346/22-01-11

Split, 5.7.2022. godine 

Na temelju članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi likovnih umjetnosti, Split (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje sljedeći

POZIV NA RAZGOVOR

Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom  mjestu:

  1. Spremač/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno objavljenog 15.6.2022. god. pozitivnim Zakonskim propisima i odredbama Pravilnika, Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji su pravovremeno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Razgovor s kandidatima održat će se dana 11.7.2022.g.(ponedjeljak) od 9,00 sati  prema rasporedu u prostorijama Škole likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Raspored razgovora s kandidatima i cjeloviti poziv nalazi se u prilogu!

Natječaj za popunu radnog mjesta: Spremač/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme

Škola likovnih umjetnosti, Split

Fausta Vrančića 17

21000 Split      Tel:021/467-177

KLASA: 112-02/22-01/01
URBROJ: 2181-346/22-01-5
Split, 14.6.2022. god.


Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.
87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl.

  1. Pravilnika o radu Škole likovnih umjetnosti i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja,
    Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

  1. Spremač/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme, nepuno radno vrijeme - 30 sati
    rada tjedno (6 sati dnevno)
    Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u prilogu:

Obavijest o odabiru kandidata po natječaju

Obavijest o odabiru kandidata po natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnik/ca stručnih predmeta nalazi se u prilogu: