Obavijest kandidatima natječaja od 9.1.2024.

Obavijest se nalazi u prilogu!

POZIV NA RAZGOVOR

POZIV NA RAZGOVOR temeljem natječaja  za zasnivanje radnog odnosa objavljenih dana  9.1.2024.g.. Isti se nalazi u prilogu:

Natječaj za popunu radnog mjesta: nastavnik/ca stručnih predmeta, potrebna stručna sprema: VSS, mag.edukacije matematike

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,
92/10,105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20 i 156/23), čl. 13.
Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti,
Split, raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

Nastavnik/ca matematike, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme do kraja nastavne
godine odnosno do 21.6.2024.g.
Nepuno radno vrijeme: 4 sata tjedno
Potrebna stručna sprema: VSS, mag.edukacije matematike
Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Uvjeti natječaja nalaze se u prilogu:

Natječaj za popunu radnog mjesta: nastavnik/ca stručnih predmeta, potrebna stručna sprema: VSS, mag.inžinjer/ka arhitekture

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,
92/10,105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20 i 156/23), čl. 13.
Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti,
Split, raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke
radnice na rad- roditeljski dopust).
Nepuno radno vrijeme: 15 sati tjedno
Potrebna stručna sprema: VSS, mag.inžinjer/ka arhitekture
Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Uvjeti natječaja nalaze se u prilogu:

Natječaj za popunu radnog mjesta: nastavnik/ca stručnih predmeta, potrebna stručna sprema: VSS, mag. edukacije kemije ili mag. inžinjer/ka kem. tehnologije

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,
92/10,105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20 i 156/23), čl. 13.
Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti,
Split, raspisuje

Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke
radnice s bolovanja).
Nepuno radno vrijeme: 12,7 sati tjedno
Potrebna stručna sprema: VSS, mag. edukacije kemije ili mag. inžinjer/ka
kem. tehnologije
Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Uvjeti natječaja nalaze se u prilogu:

Natječaj za popunu radnog mjesta: nastavnik/ca stručnih predmeta, potrebna stručna sprema: VSS, diplomirani snimatelj

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,
92/10,105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20 i 156/23), čl. 13.
Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti,
Split, raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke
radnice na rad s porodiljnog dopusta).
22 sata tjedno
Potrebna stručna sprema: VSS, diplomirani snimatelj
Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Uvjeti natječaja nalaze se u prilogu:

Obavijest o odabiru kandidata po natječaju

Obavijest o odabiru kandidata po natječaju na radno mjesto stručni suradnik/ca – pripravnik – soc.pedagog/psiholog/pedagog (m/ž) , 1 izvrštelj/ica, u cijelosti se nalazi u prilogu.

Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto stručni suradnik - pripravnik

POZIV NA RAZGOVOR

I.

Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:
STRUČNI SURADNIK PRIPRAVNIK – SOCIJALNI PEDAGOG/ PSIHOLOG/ PEDAGOG -
1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
(Mjera „ Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“), objavljenog dana 1.9.2023. god., na
mrežnim stranicama HZZ-a i web stranici Škole likovnih umjetnosti, Split, pozitivnim Zakonskim
propisima i odredbama Pravilnika, Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji su pravovremeno
dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja,
odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Poziv u cijelosti nalazi se u privitku:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

I. Stručni suradnik pripravnik — SOCIJALNI PEDAGOG/PSIHOLOG/PEDAGOG (m/ž)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87./08., 86.109., 92./10, 105./10. 90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126/12.,94./13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20), č1.55 -57. Zakona o radu (NN 151/22), Plana Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijemu pripravnika u 2023. godini, Škola likovnih umjetnosti, Split raspisuje
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa
I. Stručni suradnik pripravnik — SOCIJALNI PEDAGOG/PSIHOLOG/PEDAGOG (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) u trajanju od 12 mjeseci u Školi likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split - zapošljavanje pripravnika putem mjere "Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva" čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje.

U prilogu se nalazi cjeloviti tekst natječaja.

Obustavlja se natječaj za radno mjesto

Obustavlja se natječaj za radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta, tehnologija u struci od 7.12.2022. Obrazloženje u prilogu: