N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta: Nastavnik/ca fotografske grupe predmeta

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl. 13. Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ca fotografske grupe predmeta, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno
- dipl. snimatelj / mag. snimanja

Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Tekst natječaja i uvijete možete preuzeti u privitku na slijedećoj poveznici:

NOVO - Poziv na testranje za radno mjesto nastavnik/ca gotografske grupe predmeta, 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati dana  30. siječnja 2020. godine (četvrtak), s početkom u 09,30 sati, u prostorijama Škole likovnih umjetnosti Split.

Kandidatkinja za radno mjesto nastavnik/ca fotografske grupe predmeta  na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, koja ispunjava formalne uvjete natječaja i podnijela je potpunu/urednu i pravodobnu prijavu na natječaj te može pristupiti praktičnoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta je: vidi priloženi dokument.

Priloženi dokument:

Poziv na testiranje -_foto grupa predmeta