Obrasci financijskih izvještaja 06-2023.

Bilješke uz šestomjesečni izvještaj za 2023

Referentna stranica za proračun 6_2023.

Završni račun 2022.

Završni račun 2022. u prilogu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

U prilogu:

Plan nabave za 2023.

Financijski plan za 2023.

Školski kurikulum 2022./2023.

Godišnji plan i program 2022-2023 SLU

Šestomjesečni financijski izvještaji