Obavijest kandidatima natječaja od 9.1.2024.

Obavijest se nalazi u prilogu!

Financijski izvještaji za 2023 god.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023.g.

Dokument u prilogu.

POZIV NA RAZGOVOR

POZIV NA RAZGOVOR temeljem natječaja  za zasnivanje radnog odnosa objavljenih dana  9.1.2024.g.. Isti se nalazi u prilogu:

Natječaj za popunu radnog mjesta: nastavnik/ca stručnih predmeta, potrebna stručna sprema: VSS, mag.edukacije matematike

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,
92/10,105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20 i 156/23), čl. 13.
Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti,
Split, raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

Nastavnik/ca matematike, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme do kraja nastavne
godine odnosno do 21.6.2024.g.
Nepuno radno vrijeme: 4 sata tjedno
Potrebna stručna sprema: VSS, mag.edukacije matematike
Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Uvjeti natječaja nalaze se u prilogu:

Natječaj za popunu radnog mjesta: nastavnik/ca stručnih predmeta, potrebna stručna sprema: VSS, mag.inžinjer/ka arhitekture

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,
92/10,105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20 i 156/23), čl. 13.
Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti,
Split, raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke
radnice na rad- roditeljski dopust).
Nepuno radno vrijeme: 15 sati tjedno
Potrebna stručna sprema: VSS, mag.inžinjer/ka arhitekture
Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Uvjeti natječaja nalaze se u prilogu:

Natječaj za popunu radnog mjesta: nastavnik/ca stručnih predmeta, potrebna stručna sprema: VSS, mag. edukacije kemije ili mag. inžinjer/ka kem. tehnologije

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,
92/10,105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20 i 156/23), čl. 13.
Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti,
Split, raspisuje

Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke
radnice s bolovanja).
Nepuno radno vrijeme: 12,7 sati tjedno
Potrebna stručna sprema: VSS, mag. edukacije kemije ili mag. inžinjer/ka
kem. tehnologije
Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Uvjeti natječaja nalaze se u prilogu:

Natječaj za popunu radnog mjesta: nastavnik/ca stručnih predmeta, potrebna stručna sprema: VSS, diplomirani snimatelj

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,
92/10,105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20 i 156/23), čl. 13.
Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti,
Split, raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (do povratke
radnice na rad s porodiljnog dopusta).
22 sata tjedno
Potrebna stručna sprema: VSS, diplomirani snimatelj
Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Uvjeti natječaja nalaze se u prilogu:

Javni poziv za  organizaciju ekskurzije

Financijski plan za 2024.g.