Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto stručni suradnik - pripravnik

POZIV NA RAZGOVOR

I.

Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:
STRUČNI SURADNIK PRIPRAVNIK – SOCIJALNI PEDAGOG/ PSIHOLOG/ PEDAGOG -
1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
(Mjera „ Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“), objavljenog dana 1.9.2023. god., na
mrežnim stranicama HZZ-a i web stranici Škole likovnih umjetnosti, Split, pozitivnim Zakonskim
propisima i odredbama Pravilnika, Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji su pravovremeno
dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja,
odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Poziv u cijelosti nalazi se u privitku:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

I. Stručni suradnik pripravnik — SOCIJALNI PEDAGOG/PSIHOLOG/PEDAGOG (m/ž)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87./08., 86.109., 92./10, 105./10. 90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126/12.,94./13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20), č1.55 -57. Zakona o radu (NN 151/22), Plana Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijemu pripravnika u 2023. godini, Škola likovnih umjetnosti, Split raspisuje
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa
I. Stručni suradnik pripravnik — SOCIJALNI PEDAGOG/PSIHOLOG/PEDAGOG (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) u trajanju od 12 mjeseci u Školi likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split - zapošljavanje pripravnika putem mjere "Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva" čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje.

U prilogu se nalazi cjeloviti tekst natječaja.

Obrasci financijskih izvještaja 06-2023.

Bilješke uz šestomjesečni izvještaj za 2023

Referentna stranica za proračun 6_2023.

Završni račun 2022.

Završni račun 2022. u prilogu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

U prilogu:

Plan nabave za 2023.

Financijski plan za 2023.

Obustavlja se natječaj za radno mjesto

Obustavlja se natječaj za radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta, tehnologija u struci od 7.12.2022. Obrazloženje u prilogu: