Obavijest i čestitka

Poštovani učenici i roditelji,

Škola će radi korištenja kolektivnih godišnjih odmora biti zatvorena od 27.12.-5.1. te ćete nas u tom
periodu moći, ukoliko bude potrebe, kontaktirati na telefon 021/ 467-177 i na 098/ 467-179.
Nastava počinje 8.1.2024. – A smjena ujutro, B smjena poslijepodne.
Čestit Božić i sretnu novu godinu od srca vam žele djelatnici Škole likovnih umjetnosti, Split.

EU PROJEKT UMJETNICI ZA UMJETNIČKO OBRAZOVANJE, HDLU, 2023./2024. - ponovljen poziv za učenike

POZIV ZA SUDJELOVANJE U ERASMUS PROGRAMU "UMJETNICI ZA UMJETNIČKO OBRAZOVANJE" u Mariboru, Slovenija

HDLU već devetu godinu zaredom provodi projekt UMJETNICI ZA UMJETNIČKO OBRAZOVANJE koji se u cijelosti financira u okviru EU projekta Erasmus+.  

Svrha projekta je dodatno usavršiti stečena znanja učenika te ih pripremiti za tržište rada. Cilj je učenike učiniti konkurentnijima pri upisu na fakultet i/ili pri budućem zaposlenju u struci. Također, kroz projekt učenicima se želi ponuditi mogućnost iskustva rada u inozemstvu, usavršavanje stručnog stranog jezika te upoznavanje novih kultura. Iskustvo predstavlja i doprinos osamostaljenju i razvoju snalažljivosti učenika u novim situacijama.  

Kroz projekt će se učenicima usmjerenja slikarski, grafički ili kiparski dizajner omogućiti stručno usavršavanje u Mariboru, Slovenija 12 dana u obliku radnog iskustva sa stranim umjetnikom u njegovom ateljeu (oko 2-3 učenika istovremeno kod 1 mentora) i kulturološkog programa u Mariboru, Slovenija. 

Mobilnost se planira održati krajem veljače/početak ožujka. Naknadno će biti potvrđen datum. 

Mobilnost se sastoji od:  

(a) 10 dana stručne prakse u umjetničkom ateljeu pod direktnim nadzorom mentora-umjetnika gdje učenici asistiraju u poslovima vezanim uz produkciju slike odnosno skulpture. U okviru prakse jedan dan je posvećen organizaciji završne izložbe radova kao dio praktičnog iskustva relevantnog za umjetnika (likovni postav izložbe, prezentacijske vještine, komunikacija na stranom jeziku itd.). 

2 dana kulturoloških aktivnosti: organizirani posjeti muzejima i galerijama prema preporukama partnera-primatelja, organizirani razgled grada uz lokalnog vodiča, organizirani artist-talkovi i predstavljanje umjetničkog portfolija lokalnih umjetnika.  

Tko se sve može prijaviti? 

Prijaviti se mogu učenici: 

završnih (4.) razreda ili učenici koji su maturirali 2023. godine. Iznimno, prema procjeni škole mogu se prijaviti i učenici 3. razreda. 

- koji se obrazuju/su se obrazovali za zanimanje grafički dizajnerslikarski dizajner ili kiparski dizajner. 

Kako se možete prijaviti? 

Kako biste se prijavili potrebno je dostavite sljedeće:  

Najkasnije do srijede 15.11.2023. popunjavanjem prijavnice na linku:  

https://forms.gle/BLpUmgQp6daabGik6

Kako će se odabirati učenici za sudjelovanje u projektu? 

Odabir učenika vršit će se prema sljedećoj proceduri:  

 1. škola objavljuje poziv na iskaz interesa učenicima, oglasnoj ploči, na web stranicama škole i satu razredne nastave te predstavlja mogućnost mobilnosti na roditeljskim sastancima; 
 1. svaki učenik koji je zainteresiran i zadovoljava kriterije može se prijaviti za sudjelovanje 
 1. škola uspostavlja Odbor za odabir učenika za mobilnost koji se sastoji od: 
 1. Odbor vrednuje prijavljene učenike prema sljedećim kriterijima:  

(a) kvaliteta umjetničkog izričaja i dosadašnjeg stručnog rada - prema umjetničkoj mapi  

(b) poznavanje engleskog jezika - prema ocjeni u dosadašnjem školovanju  

(c) uzorito ponašanje - uvid u neopravdane sate i opomene te opći dojam nastavnika. 

 1. Odbor će objaviti listu odabranih učenika (oglasna ploča, web stranice) najkasnije do 13.11.2023. 
 1. Odbor će odabrati najviše 11 učenika i najviše 5 za listu čekanja, u slučaju odustajanja.    
 2. Što će učenici dobiti nakon mobilnosti? Učenici će dobiti: 
  • certifikat Europass Mobility kojim dokazuju provedenu mobilnost i stečena znanja
 3. Pitanja: Vaša pitanja možete uputiti na kontakt osobu:  Kaća Svedružić kaca.svedruzic@gmail.com 091 736 8745,  Petra Šabić erasmus@hdlu.hr 

EU PROJEKT UMJETNICI ZA UMJETNIČKO OBRAZOVANJE, HDLU, 2023./2024. - poziv za nastavnike

POZIV NASTAVNICIMA

Projekt će također omogućiti usavršavanje 15 nastavnika (ukupno iz svih škola) iz područja slikarskih, kiparskih ili grafičkih tehnika kroz 4-dnevno stručno usavršavanje na Srednjoj šoli za oblikovanje in fotografijo u Ljubljani - https://oblikovna.si/  

Pored povećanja kompetencija u tehnikama i stilovima, nastavnici će dobiti dragocjeno iskustvo kroz promatranje rada profesora. 

Koji se troškovi pokrivaju? 

HDLU će osigurati pokrivanje sljedećih troškova*

*u okviru maksimalnih iznosa odobrenih u okviru EU projekta. 

Od čega se sastoji mobilnost? 

Mobilnost se sastoji od: 

4 dana stručnog usavršavanja u obliku job shadowinga i rada na nastavi s profesorima na Srednjoj šoli za oblikovanje in fotografijo u Ljubljani. 

2 dana za putovanje u oba smjera 

SADRŽAJ STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA: 4 dana, svaki dan po 8h nastavnici promatraju nastavu na odjelima za medijsko oblikovanje i grafičko oblikovanje.  

Tijekom usavršavanja nastavnici provode s profesorima vrijeme na nastavi i promatraju njihov način rada i predavanja stručnih predmeta. Dio vremena izdvojen je za razgovor s profesorima u okviru kojeg prolaze metodologiju rada, kurikulum, specifičnosti u radu sa studentima, specifičnosti tehnika te način pripreme učenika za prijemne ispite u ovom području. Nastavnici razgledavaju i radove studenata te se upućuju u primjenu aktualnih trendova u umjetničkim izričajima.  

U popodnevnim  terminima organizirane su kulturološke aktivnosti u obliku posjeta muzejima i galerijama.  

NAPOMENA: mobilnost je planirana od sredine siječnja do kraja travnja 2024., ali moguće su promjene datuma

Tko se sve može prijaviti? 

Na natječaj za mobilnost mogu se prijaviti nastavnici strukovnih predmeta povezanih sa grafikom, slikarstvom ili kiparstvom (uključujući i nastavnike crtanja i slikanja te modeliranja u 1. razredu). 

Kako se možete prijaviti? 

Kako bi se prijavili zainteresirani nastavnici trebaju dostaviti ispunjenu prijavnicu najkasnije do 30.10.2023. preko  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHrnf4lFeD8G3Szj19reeBF3Hl3VDEoKAwnDfYZaOId7OrfA/viewform?usp=pp_url

Kako će se odabirati nastavnici za sudjelovanje u projektu? 

Odabir nastavnika vršit će se prema sljedećoj proceduri: 

 1. Škola objavljuje Poziv na iskaz interesa nastavnika na web stranicama škole i u zbornici. 
 1. Zainteresirani nastavnici koji zadovoljavaju kriterije mogu se prijaviti za sudjelovanje. 
 1. Svaka škola uspostavlja Odbor za odabir osoblja za mobilnost koji se sastoji od ravnatelja, školskog pedagoga i nastavnika engleskog jezika.  
 1. ravnatelj) 
 1.  (profesor engleskog jezika) 
 1. (školski pedagog) 
 1. Odbor rangira i odabire osoblje prema kriterijima:  

(a) kvaliteta dosadašnjeg stručnog rada - prema rezultatima rada s učenicima  

(b) poznavanje engleskog jezika - prema intervjuu na engleskom jeziku  

(c) uzorito ponašanje - opći dojam Odbora temeljem dosadašnjeg vladanja 

5. Odbor objavljuje listu odabranih nastavnika na web stranicama škole i u zbornici najkasnije do 13.11.2023. 

 Što će nastavnici dobiti nakon mobilnosti? 

Nastavnici će dobiti Europass mobility certifikat koji će imat vrijednost kod razmatranja za buduća napredovanja ili zaposlenja nastavnika. 

Pitanja: 

Vaša pitanja možete uputiti na kontakt osobu: 

Kaća Svedružić kaca.svedruzic@gmail.com

Petra Šabić erasmus@hdlu.hr 

EU PROJEKT UMJETNICI ZA UMJETNIČKO OBRAZOVANJE, HDLU, 2023./2024. - poziv za učenike

POZIV ZA SUDJELOVANJE U ERASMUS PROGRAMU "UMJETNICI ZA UMJETNIČKO OBRAZOVANJE" u Mariboru, Slovenija

HDLU već devetu godinu zaredom provodi projekt UMJETNICI ZA UMJETNIČKO OBRAZOVANJE koji se u cijelosti financira u okviru EU projekta Erasmus+.  

Svrha projekta je dodatno usavršiti stečena znanja učenika te ih pripremiti za tržište rada. Cilj je učenike učiniti konkurentnijima pri upisu na fakultet i/ili pri budućem zaposlenju u struci. Također, kroz projekt učenicima se želi ponuditi mogućnost iskustva rada u inozemstvu, usavršavanje stručnog stranog jezika te upoznavanje novih kultura. Iskustvo predstavlja i doprinos osamostaljenju i razvoju snalažljivosti učenika u novim situacijama.  

Kroz projekt će se učenicima usmjerenja slikarski, grafički ili kiparski dizajner omogućiti stručno usavršavanje u Mariboru, Slovenija 12 dana u obliku radnog iskustva sa stranim umjetnikom u njegovom ateljeu (oko 2-3 učenika istovremeno kod 1 mentora) i kulturološkog programa u Mariboru, Slovenija. 

Mobilnost se planira održati krajem veljače/početak ožujka. Naknadno će biti potvrđen datum. 

Mobilnost se sastoji od:  

(a) 10 dana stručne prakse u umjetničkom ateljeu pod direktnim nadzorom mentora-umjetnika gdje učenici asistiraju u poslovima vezanim uz produkciju slike odnosno skulpture. U okviru prakse jedan dan je posvećen organizaciji završne izložbe radova kao dio praktičnog iskustva relevantnog za umjetnika (likovni postav izložbe, prezentacijske vještine, komunikacija na stranom jeziku itd.). 

2 dana kulturoloških aktivnosti: organizirani posjeti muzejima i galerijama prema preporukama partnera-primatelja, organizirani razgled grada uz lokalnog vodiča, organizirani artist-talkovi i predstavljanje umjetničkog portfolija lokalnih umjetnika.  

Tko se sve može prijaviti? 

Prijaviti se mogu učenici: 

završnih (4.) razreda ili učenici koji su maturirali 2023. godine. Iznimno, prema procjeni škole mogu se prijaviti i učenici 3. razreda. 

- koji se obrazuju/su se obrazovali za zanimanje grafički dizajnerslikarski dizajner ili kiparski dizajner. 

Kako se možete prijaviti? 

Kako biste se prijavili potrebno je dostavite sljedeće:  

Najkasnije do 30.10.2023. popunjavanjem prijavnice na stranici škole:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec15Os_fIHPoAN1MnkUCb07MYS1B6fLbn_cudDIIBj6W2hSg/viewform?usp=pp_url

Kako će se odabirati učenici za sudjelovanje u projektu? 

Odabir učenika vršit će se prema sljedećoj proceduri:  

 1. škola objavljuje poziv na iskaz interesa učenicima, oglasnoj ploči, na web stranicama škole i satu razredne nastave te predstavlja mogućnost mobilnosti na roditeljskim sastancima; 
 1. svaki učenik koji je zainteresiran i zadovoljava kriterije može se prijaviti za sudjelovanje 
 1. škola uspostavlja Odbor za odabir učenika za mobilnost koji se sastoji od: 
 1. Odbor vrednuje prijavljene učenike prema sljedećim kriterijima:  

(a) kvaliteta umjetničkog izričaja i dosadašnjeg stručnog rada - prema umjetničkoj mapi  

(b) poznavanje engleskog jezika - prema ocjeni u dosadašnjem školovanju  

(c) uzorito ponašanje - uvid u neopravdane sate i opomene te opći dojam nastavnika. 

 1. Odbor će objaviti listu odabranih učenika (oglasna ploča, web stranice) najkasnije do 13.11.2023. 
 1. Odbor će odabrati najviše 11 učenika i najviše 5 za listu čekanja, u slučaju odustajanja.    Što će učenici dobiti nakon mobilnosti? Učenici će dobiti: 
  • certifikat Europass Mobility kojim dokazuju provedenu mobilnost i stečena znanja
 2. Pitanja: Vaša pitanja možete uputiti na kontakt osobu:  Kaća Svedružić kaca.svedruzic@gmail.com 091 736 8745,  Petra Šabić erasmus@hdlu.hr 

Obavijest: prvi dan nastave u šk.god. 2023./2024.

Dragi učenici,
prvi dan nastave u šk.god. 2023./2024. je ponedjeljak 4. rujna 2023.
Smjena A (1. i 3. razredi) je u jutarnjoj smjeni, smjena B (2. i 4. razredi) je u popodnevnoj smjeni.
Dana 4. rujna nastava će biti organizirana prema sljedećem rasporedu:
A smjena (1. i 3. razredi) započinje u 8.00
B smjena (2. i 4. razredi) u 14.00

Rezultati ispita darovitosti - upis u 2. razred

Ispit darovitosti/prijemni ispit za učenike koji žele upisati 2. i 3. razred ŠLU

Poštovani,
ispit darovitosti/prijemni ispit za učenike koji žele upisati 2. i 3. razred ŠLU održat će se 22.kolovoza u
vremenu od 9.00-13.00. Rezultati ispita bit će vidljivi na stranici škole istog dana. Sav potreban
materijal učenici će dobiti u školi. Za pristupanje ispitu, potrebno je uplatiti troškove provedbe ispita
u iznosu od 10,00 EUR na IBAN Škole koji je vidljiv na web stranici.
Veselimo se susretu s vama.

Udžbenici 2023.-2024.

Popis udžbenika za 2023.-2024. nalazi se u prilogu.

VAŽNO: Nova obavijest o predaji upisnica

Poštovani roditelji i dragi učenici, došlo je do izmjene termina predaje upisnica u ponedjeljak, 10.7.2023.

Naime, u aplikaciji su naznačili da će prijavnice biti aktivne tek od ponedjeljka u 12.00 pa ćemo upise vršiti 10.7. (ponedjeljak) u periodu od 12.00 - 17.00.

Zahvaljujemo na razumijevanju i očekujemo vas.

Za maturante, linkovi za foto/video maturalne zabave