Radionica "Upoznavanje s osnovama rada na lončarskom kolu" u SLU

U SLU 21.6.2022. prof. Ivan Pezer uspješno je realizirao radionicu "Upoznavanje s osnovama rada na lončarskom kolu". Atmosfera radionice vidljiva je na fotografijama u prilogu.