Restauracija - Izrada klasične kopije jajčanom temperom po starim majstorima (Marko Amižić)

Scenografija za kazališnu predstavu - Marko Amižić

Dizajn naslovnice CD-a ili DVD-a Op art - Marko Amižić

Komponiranje Realističnih Formi

Marko Amižić: Komponiranje realističnim formama u likovnoj umjetnosti posebno je kompleksno jer se osim narativne, mimetičke stvarnosti kojom opisujemo scenu treba voditi briga i o oblikovnoj anatomiji prostora koji sudjeluje u tvorbi cjeline kompozicije. Ovom nastavnom temom i edukacijom nastojim učenicima pobliže objasniti kako će lakše rješavati probleme komponiranja realističnih formi ukoliko zanemare figuralnu, literarnu ili scensku priču koja se može iščitati iz opisnog sadržaja, već potpuno neovisno kreiraju sliku putem „komplementarnih oblika“, drugim riječima putem kontrasta i harmonije.

Načela Komponiranja putem komplementarnih oblika / Plošne i apstrahirane forme

Marko Amižić: Kompozicija u likovnim umjetnostima definirana je kompozicijskim elementima i njihovim međusobnim preplitanjem moguće je analitički objasniti likovno djelo ali to ne pomaže osobito pri izvedbi i promišljanju vlastitog kreativnog postignuća. Ovom nastavnom temom i edukacijom nastojim učenike zainteresirati da pozornije percipiraju stvarnu građu oblika kojima operiraju stvarajući slike, ali i kada osmišljavaju ostali dizajn. Tu tvrdnju nastojim objasniti formulacijom „Komplementarnih oblika“ ili drugim riječima odnosom kontrasta i harmonije u međusobnom kompozicijskom izražaju.

Recenzirani obrazovni sadržaj, scenarij poučavanja "Žene slikarice (Frida Kahlo i Ankica Zilović)"

Recenzirani obrazovni sadržaj, scenarij poučavanja, European Schoolnet Academy, Europeana: Culture_HR „Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinom“.  

Scenarij recenzirala voditeljica EU tečaja: „Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinom“ Ivana Štiglec, prof. 

Autorica scenarija poučavanja: Aleksandra Dužević, stručna suradnica pedagoginja, savjetnica 

Ogledni sat na grafičkom odjelu

Prof. Višnja Mach Orlić održala je ogledni sat na školskoj razini na grafičkom odjelu (2 r.) 20.12.2021.

Poveznica na cjelovit digitalni materijal

https://edutorij.e-skole.hr/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/4e59030a-4991-4724-889c-7e3e33088bf5

Opis

Digitalni obrazovni sadržaj namijenjen je korisnicima kurikuluma nastavnog predmeta grafički dizajn - druge godine srednjoškolskog obrazovanje te svima onima koji žele steći digitalna znanja iz područja dizajna.