PROJEKTI

Obavijest: prvi dan nastave u šk.god. 2023./2024.

Skola likovnih umjetnosti Split, grafički vizual pročelja školske zgrade

Dragi učenici,
prvi dan nastave u šk.god. 2023./2024. je ponedjeljak 4. rujna 2023.
Smjena A (1. i 3. razredi) je u jutarnjoj smjeni, smjena B (2. i 4. razredi) je u popodnevnoj smjeni.
Dana 4. rujna nastava će biti organizirana prema sljedećem rasporedu:
A smjena (1. i 3. razredi) započinje u 8.00
B smjena (2. i 4. razredi) u 14.00

 • učenicima prvih i drugih razreda prva dva nastavna sata trajat će 45 minuta, a ostali prema
  rasporedu koji će dobiti 1. sat, a trajat će 20 minuta
 • svi ostali učenici (2.,3. i 4. razredi) imat će prvi sat (razrednik/ca) u trajanju od 45 minuta, a
  ostali satovi, prema rasporedu, 20 minuta.
  Napomena: popis učenika prvih razreda radi poštivanja GDPR nećemo staviti na stranicu škole.
  Učenici će prvi dan nastave biti prozvani od strane razrednika i upućeni u odjel u koji su raspoređeni.
  Razrednici:
  1.a i 1.b - Slavica Gudelj
  2.a i 2. b – Katija Bego
  3.a – Boris Delić
  3.b – Vana Bakalić (Anja Pušić)
  4.a – Josip Đuran
  4.b – Ivo Musulin

Lokacija i kontakt podaci

Škola likovnih umjetnosti
Fausta Vrančića 17, 21000 Split

IBAN Škole HR0224840081102095204