Skola likovnih umjetnosti Split, grafički vizual pročelja školske zgrade

Škola likovnih umjetnosti Split

Škola likovnih umjetnosti Split je četverogodišnja škola s umjetničkim obrazovnim programom.

Svi učenici upisuju opći, jedinstveni 1. razred – likovna umjetnost i dizajn.

U 2. razredu, prema vlastitom izboru, ali i obrazovnim rezultatima, upisuju jedan od šest odjela. Pripremna prva godina omogućuje im procjenu osobne sklonosti i želje te donošenje izbora o nastavku obrazovanja u užem likovnom području.

Učenici, osim školske mature kojom stječu zvanje, mogu polagati i državnu maturu te nastaviti školovanje. Po završetku srednje Škole likovnih umjetnosti Split učenici stječu zvanje dizajner.

Tko je i što radi dizajner?

Dizajner je netko tko izravno i neizravno utječe na naš život… U stanju je učiniti svijet ne samo ljepšim nego i funkcionalnijim. Dizajneri su zaslužni za izled svega što nas okružuje, svega što svakodnevno gledamo i svega čime se koristimo.

Predblagadansko ozračje u suradnji ŠLU i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo

U duhu volontiranja u zajednici po čemu je naša Škola poznata, učenice i učenici 2. razreda odjel Grafički dizajner  i njihova mentorica Željka Milošević Paro su nastavili uspješnu suradnju sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo i njihovom predstavnicom Mirelom Grbić preuzeli zadatak uređivanja prostora  Službe za mentalno zdravlje djece i mladih, donoseći kreativnost i predblagadansko ozračje.

Natječaj za popunu radnog mjesta

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl. 13. Pravilnika o radu i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje

Natječaj

za popunu radnog mjesta

  1. Nastavnik/ca stručnih predmeta, 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme, nepuno radno vrijeme - 34 sata rada tjedno

- magistar edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti

Mjesto rada: Škola likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

U prilogu se nalazi cjeloviti tekst natječaja.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJNOG POSTUPKA ZA POPUNU RADNOG MJESTA - nastavnika/ce fotografske grupe predmeta

Obavještavaju se kandidati/kandidatkinje koji su prijavljeni/e na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce fotografske grupe predmeta - 1 izvršitelj/ca na neodređeno nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno, koji je objavljen dana 26. listopada 2021. godine, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole likovnih umjetnosti, sklopljen ugovor o radu s Andreom Kaštelan, mag. snimatelj iz Splita.

Obavijest je u prilogu.

Dan sjećanja na žrtve Vukovara

24-satno crtanje stripa 2021-ŠLU

Dragi naši, Ubrzo krecemo sa novim 24-satnim crtanjem stripa.
Iako nismo u mogucnosti da crtanje održimo u školi mozemo se družiti i isto odraditi online na Discordu.
Link za discord: https://discord.gg/A5k2emnx
Prikljucite se da znamo tko sve ove godine sudjeluje (broj sudionika neogranicen) i stojimo vam tu na raspolaganju. Ako imate bilo kakva pitanja slobodno pitajte!
Otvorene su i prijave za ovogodišnje 24-satno crtanje stripa. 12. izdanje 🖌 (8. u ŠLU) održat će se u subotu, 20.11. 💚 Prijavite se na: https://bit.ly/3k7tDiF➡ Crta se na lokacijama ZG-ST-OS-RI ali i online za kompletnu 🇭🇷 i sve crtače svijeta. Preporuka je crtati od doma i postaviti gotov strip online putem naše platforme.
Ovogodišnji baner i logo izradila je Ivana Geček. ⭕ Podijelite info dalje.

O uvođenju novih sigurnosnih mjera

Poštovani, prema Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20obvezno%20testiranje.pdf), a koja se odnosi i na odgojno-obrazovne ustanove.

Ovim putem naglašavamo sljedeće:

• Za provođenje odluke zaduženi su poslodavci, odnosno ravnatelji odgojno-obrazovnih ustanova te oni određuju na koji način (tko i gdje) će se kontrolirati tko od zaposlenika ima kakvu potvrdu.

• Ravnatelj/ravnateljica može unaprijed prikupiti tko od zaposlenika ima potvrde temeljem kojih ostvaruje izuzeće od testiranja iz točaka III. i VII. Odluke i voditi računa do kojega datuma one vrijede, a za ostale zaposlenike koji imaju obavezu testiranja provjeru iz točke II. Odluke može raditi u unaprijed definiranim danima jer je Odlukom definirana obveza testiranja zaposlenika samo dva puta unutar 7 dana.

• Ukoliko netko od zaposlenika ne želi ravnatelju/ravnateljici dati potvrdu (ako je posjeduje) kojom dokazuje izuzeće od testiranja iz točaka III. i VII. dužan je testirati se u skladu s točkom II. Odluke.

• Popis mjesta gdje se može obaviti testiranje brzim antigenskim testom nalazi se na stranicama Stožera civilne zaštite (https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/popis-zdravstvenih-ustanova-i-laboratorija-covid-testiranja-4352/4352) . 

• Odgojno-obrazovne ustanove će nadoknaditi trošak zaposleniku odgojno-obrazovne ustanove, pomoćnicima u nastavi, stručno-komunikacijskim posrednicima i studentima na praktičnoj nastavi u ustanovi temeljem računa ovlaštenog testnog mjesta kojeg donesu te će zbirni zahtjev za nadoknadu troškova (okvirno jednom mjesečno ovisno o financijskim mogućnostima ustanove) odgojno-obrazovna ustanova dostaviti Ministarstvu. Zahtjev mora sadržavati popis osoba, količinu nabavljenih testova te iznose po osobi i ukupni iznos za sve u vremenskom intervalu te preslike računa. Isti se dostavlja na adresu Ministarstva zemaljskom poštom te elektroničkom poštom na adresu:odgojiobrazovanje@mzo.hr.

• Ako netko od osoba navedenih u prethodnoj točki, koji temeljem Odluke ima obavezu testirati se, odbije testiranje neće mu biti omogućen dolazak na radno mjesto sukladno točki VI. Odluke.

• Obveza iz točke I. Odluke odnosi se i na sve posjetitelje koji dolaze u službene prostorije, uključujući i roditelje, osim u slučajevima i za osobe iz točke IX. Odluke.

Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti

U Školi obilježavamo mjesec borbe protiv ovisnosti. Jedna od aktivnosti je i plakat za Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije koji je izradila naša učenica Mirela Banić uz mentorstvo nastavnika Marka Amižića.

POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK/CA FOTOGRAFSKE GRUPE PREDMETA, 1 izvršitelj/ica

Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

I.

  1. nastavnik/ca fotografske grupe predmeta, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno objavljenog 26. listopada 2021. god. pozitivnim Zakonskim propisima i odredbama Pravilnika, Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji su pravovremeno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

II.

Sukladno članku 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Školi likovnih umjetnosti utvrđuje se sljedeći način selekcijskog postupka odnosno procjene kandidata:

  • razgovor s kandidatima.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, izražavanje, vještine, profesionalne ciljeve i interese, te motivaciju kandidata za rad u Školi.

III.

Razgovor s kandidatima održat će se dana 16.11.2021. god. s početkom u 11,30 sati u prostorijama Škole likovnih umjetnosti, Fausta Vrančića 17, Split.

Za više informacija pogledati prilog.

Obavijest o provođenju nastave

Prema zaključku Stožera nastava se od 8. studenoga 2021. provodi po Modelu A (uživo) uz striktno pridržavanje svih Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 koje je izdao HZJZ. 

Učenici ŠLU i ove godine sudjeluju u projektu "Umjetnici za umjetničko obrazovanje"

Maturanti Škole likovnih umjetnosti u Splitu kiparskog, slikarskog i grafičkog smjera (ovogodišnji i lanjski) sudjelovali su i ove godine u projektu "Umjetnici za umjetničko obrazovanje" u organizaciji zagrebačkog HDLU a. 
Na dvotjednoj praksi u ateljeima austrijskih umjetnika naši su  učenici radili na zajedničkoj izložbi radova svih polaznika koja se održala u Galeriji Centrum u Grazu. Učenici su također sudjelovali i na brojnim događajima u kulturnom i umjetničkoj životu Graza. Dragocjeno iskustvo dat će im zasigurno nove poticaje u umjetničkom radu. 

Lokacija i kontakt podaci

Škola likovnih umjetnosti
Fausta Vrančića 17, 21000 Split

IBAN Škole HR0224840081102095204